Contact

Euroguidance ROMÂNIA (Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei)
Str. Ştirbei Vodă nr. 37
010102 Bucureşti
Tel.: +4 021 3142782
Fax: +4 021 3121447
E-mail: euroguidance@ise.ro
Facebook: https://www.facebook.com/euroguidanceromania/
Website: www.euroguidance.ise.ro