Elemente de consiliere în Proiectul CRED (2019)

Proiectul Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți (CRED) derulat de Ministerul Educației Naționale în colaborare cu partenerii (Institutul de Științe ale Educației, cu Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și Inspectoratul Școlar al Municipiului București) pune bazele unei noi abordări în ceea ce privește elevii aflați în risc de abandon școlar și totodată abordarea și adoptarea conceptului de învățare pe tot parcursul vieții a profesorilor. 

În cadrul proiectului 50.000 cadre didactice vor beneficia de 330.000 ore de formare privind implementarea noului curriculum din învățământul primar și gimnazial, iar 2500 de copii aflați în risc de abandon școlar vor beneficia de programe personalizate de consiliere și mentorat.

 Cele 5 activități majore vizează: perspective de abordare a curriculumului,  elaborarea de resurse educaționale deschise, formarea profesorilor, activități individualizate de abordare a elevilor aflați în risc de abandon. Fiecare dintre cele cinci activități sunt împărți pe subactivități, fiecare dintre cu planuri de acțiune și implementare.

Subactivitatea A.2.1 Elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru diferitele discipline de studiu din învățământul primar și gimnazial vizează elaborarea a 18 ghiduri metodologice de aplicare a programelor școlare pe arii curriculare, cu scopul de a susține activitatea cadrelor didactice în aplicarea la clasă a noilor programe.

Această subactivitate are în vedere și pentru aria curriculară Consiliere și Dezvoltare personală. Pentru învățământ primar și gimnazial, pentru care se vor elabora ghiduri, în cadrul proiectului CRED.  Toate ghidurile vor putea fi accesate online, pe platforma dedicată programului, dar vor fi și tipărite.

Subactivitatea A.3.2 Pregătirea activităților de formare continuă a formatorilor și a cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial vizează pregătirea activității de formare a cadrelor didactice. Programul de formare se va realiza pe 3 module, unul dintre acestea fiind dedicat aspectelor transversale precum: consilierea și dezvoltarea personală, resursele educaționale deschise, managementul curricular, cerințele educaționale speciale etc.

Pentru asigurarea de oportunități egale pentru 2500 copii aflați în risc de abandon școlar din județele Bihor, Iași și zona periurbană a capitalei, subactivitatea A.4.1 Pilotarea unor intervenții complementare de sprijin a elevilor din grupuri vulnerabile vizează prevenirea abandonului școlar prin informare, consiliere și mentorat, precum si prin activități extra-curriculare. În cadrul acestei subactivități sunt menționate o serie de tipuri de intervenții corelate consilierii: activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță, autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și social.

Proiectul CRED prin activitățile proiectate și care urmează a fi implementate aduce mai aproape sistemul de învățământ din România de normele și cerințele Uniunii Europene privind reducerea abandonului școlar, privind competențele necesare învățării pe tot parcursul vieții. Astfel se conturează un cadru național bazat pe acțiuni concrete și mijloace de intervenție proiectate pe mai multe paliere, cu impact pe termen mediu și lung în societatea românească.

 

Articol de: Admin

'.__('Previous Story','tfuse').'%title' ); ?> '.__('Next Story','tfuse').'%title' ); ?>