Prezentări de la Conferința Națională Euroguidance, 2016

 

Prezentări în plen

 

Counselling and guidance in lower secondary education in Europe and Finland – Raimo Vuorinen

Consilierea și orientarea în învățământul gimnazial, în contextul reformei curriculare – Speranţa Ţibu

Contextul legislativ curricular al consilierii și orientării în România ultimilor 20 de ani – Daniela Călugăru

Pașaportul pentru viață al elevilor de gimnaziu – metodologia de lucru World Cafe – Angela Andrei

Strategii și instrumente pentru eficientizarea consilerii psiho-educaționale – Adrain Opre

 

Sesiunea I de ateliere


Atelier 1

EMPAQT – Strategii de reducere a abandonului școlar – Petre Botnariuc

Ateliere 2
Cross Border Seminar – Marcela Călineci

Proiectul JOBS- Orientare profesională – Instruire în întreprinderi și școli – Zoica Vlăduţ

Proiect de prevenire a consumului de droguri NECENZURAT – Marinela Bobe

Atelier 3
Competence Cards Instrumente utile în consiliere – Ioana Șandru

Proiectul „Prevenirea și reducerea violenței școlare prin educația pentru cetățenie democratică și drepturile omului”
– Andreea Scoda

Atelier 4
Aboradrea curriculara a disciplinei Consiliere si Orientare invatamantul profesional de 3 ani – Simona Luca

MOVE-ME /MOocs for uniVErsity students on the Move in Europe – Mihai Iacob

Activitate fizică vs. utilizarea tehnologiei informatice – Luciana Sidor

 

Sesiunea II de ateliere

 

Formarea competenţelor soft – Petre Botnariuc

Ce competenţe dezvoltăm la disciplina Consiliere și dezvoltare personală? – Delia Goia

Personal development plan – Maria Goga

Student career coaching – Miriam Terpstra, Tatiana Naaijer-Ciff, Sarah Ritzen, Maarten Schoonbeeg