Colecţie de bune practici (2015)

În cadrul proiectului Guiding Cities, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei desfășoară o anchetă în scopul identificării de practici de orientare care prezintă o calitate ridicata, sunt inovative, relevante, eficace sau au un caracter transferabil.

Acestea se pot remarca prin oricare din dimensiunile următoare, care reprezintă elementele principale ale modelului Guiding Cities: Guvernanță și coordonare, Accesibilitate și conștientizare a serviciilor, Metodologia de furnizare, Măsuri și profile, Obiective și nevoi, Competențe pentru practicieni, Cadru comun și standarde de calitate, Evaluarea performanței și eficacității. (Gasiți atașat o explicație a acestora).

Ancheta va permite popularizarea acestor practici în cadrul unui sistem online care își propune integrarea serviciilor și resurselor de orientare. Acest sistem este dezvoltat în cadrul proiectului transnațional Guiding Cities. Proiectul își propune să îi aducă împreună pe decidenții și actorii interesați din domeniile educației și orientării în carieră pentru a cartografia și crea un model integrat de orientare care să promoveze politici coerente și o planificare strategică, cât și pentru a răspunde unor nevoi complexe în lupta împotriva abandonului școlar timpuriu. mai multe informații despre proiect și modalitățile de implicare la adresa: www.guidingcities.eu; sau https://www.facebook.com/guidingcities.

În cazul în care derulați activități sau proiecte de orientare care răspund dimensiunilor prezentate mai sus vă rugăm să completați formularul de bune practici atașat sau să îl transmiteți altor practicieni cu experiențe relevante în domeniul orientării. Vă rugăm să completați formularul până la data de 30 august 2015. Formularul poate fi completat în MS Word (în fișierul atașat) sau online la adresa: Română, English.

Vom publica raportul acestei anchete pe siteul proiectului până la finalul anului 2015. Dacă doriți să îl primiți prin e-mail vă rugăm să ne transmiteți adresa dvs.

 

Formular

Formular – lb. engleză

Articol de: Admin

'.__('Previous Story','tfuse').'%title' ); ?> '.__('Next Story','tfuse').'%title' ); ?>