Vizita de studiu Academia

În săptămâna 7-11 mai 2012, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Euroguidance România, au găzduit săptămâna dedicată stagiului Academia (cofinanţat de Comisia Europeană prin Programul Leonardo da Vinci). Acest program este dedicat consilierilor din diferite domenii (educaţie, formare, muncă) din Europa. Anul acesta în România au fost prezenţi 8 practicieni din Franţa, Norvegia, Spania şi Finlanda. Cu ajutorul colegilor noştri, practicieni în cadrul diferitelor reţele ce oferă servicii de consiliere şi orientare, am putut organiza vizite relevante pentru grupul nostru ţintă. Am colaborat astfel cu instituţii precum: CMBRAE/ CMAP, Şcoala nr. 1 din Dobroeşti, judeţul Ilfov, Centrul de Informare şi Orientare al Universităţii Bucureşti, Centrul de Probaţiune – Bucureşti, Agenţia Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă.