Întâlnirea anuală a Centrelor Euroguidance din Europa

Centrul Național Euroguidance România, organizează în zilele de 9 și 10 aprilie 2019, întâlnirea anuală a centrelor Euroguidance din Europa, eveniment organizat sub egida Președinției României la Consiliul Europei.

În cadrul întâlnirii se vor prezenta rezultatele preliminare ale activității grupurilor de lucru transnaționale Euroguidance și se vor discuta direcțiile de acțiune și modalitatea de colaborare cu alte rețele și organe naționale și europene conexe, rezultatele anchetei europene despre orientarea în carieră, despre noile dezvoltări ale portofoliului de instrumente Europass.

Mai multe detalii

Consilierea și orientarea în curriculumul gimnazial

Vă semnalăm o nouă publicație apărută cu sprijinul Euroguidance România.

În ea veți regăsi o analiză comparată a modului în care consilierea și orientarea este abordată la nivel gimnazial în șase țări: Danemarca, Finlanda, Irlanda, Republica Coreea, România și Statele Unite ale Americii. 

Conferința națională Euroguidance, 2019

 

Institutul de Științe ale Educației și Euroguidance România organizează a XX-a Conferință Națională Euroguidance cu tema Învățarea socială și emoțională – dimensiuni și impact în dezvoltarea carierei elevilor. Provocări și soluții pentru consilieri școlari și profesori. Evenimentul se adresează consilierilor școlari care își desfășoară activitatea în instituțiile de învățământ preuniversitar.

Conferința își propune valorificarea bunelor practici ale Centrelor Județene/al Municipiului București de Resurse și de Asistență Educațională, în domeniul vizat de tema conferinței. Participanții sunt invitați să împărtășească din activitățile și proiectele realizate, astfel încât acestea să fie o sursă de inspirație pentru activități viitoare în domeniul consilierii și orientării.

Mai multe detalii

Portalul oportunităților de învățare și calificare


Portalul Oportunităților de învățare și calificare (cunoscut și sub numele de Ploteus) oferă informații despre sistemele de educație și formare din Europa.

Vă recomandăm o serie de publicații pe care le găsiți pe acest site:

Explaining the European Qualifications

Referencing National Qualifications levels to the EQF. Update

Added value of National Qualifications Frameworks in implementing the EQF

Using Learning Outcomes

Referencing National Qualifications levels to the EQF

20 de ani de Euroguidance România

Acest clip prezintă o scurtă istorie în imagini a serviciilor de consiliere şi orientare din România și sprijinul oferit de Euroguidance România în dezvoltarea acestora, începând din 1999. O călătorie minunată de la Bucureşti în toată ţara pentru a descoperi activităţile de consiliere şi orientare de la grădiniţă, ciclul primar, gimnaziu, liceu sau cele oferite în universităţi, prezentate de către profesori-mentori, directori de servicii, practicieni, elevi, studenţi şi părinţi.

La mulţi ani Euroguidance România la 20 de ani!